Stor inspirasjon for mine unge musikanter i Brazz Girls å dele konsert med 10 `er ensemblet Messing link. Brazz Girls spilte Buglers Holliday så det suste. Stort høydepunkt å kunne spille Star Wars sammen med Messing Link.

Star Wars- Cantina Band

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.