Harriet sitt oppgavehjørne er frivillige oppgaver, men lure oppgaver å gjøre som kommer i tillegg til den vanlige spilleleksen for mine elever i kulturskolen. Oppgavene kan gjøres når det passer hver enkelt og det er som sagt helt frivillig. Jeg ønsker at mine elever skal få kunnskap og forståelse for det som ligger bak å kunne spille sangene på en best mulig måte. Noen av oppgavene vil mest sannsynlig gi større forståelse for musikken, tekniske utfordringer og lette innøving av nye stykker. Jeg ønsker også at de skal bli mer og mer selvstendige ved innøvingen av nye stykker. Slik at de også kan forstå sammenhengen med teorien og det å håndtere instrumentet teknisk. Oppgavene kan variere mellom teori, lytting, høreoppgaver og praktiserende. Det vil også etterhvert komme ulike vanskelighets nivåer på oppgavene, men disse to passer for alle. Det vil etterhvert komme mulighet for å kunne følge bloggen, men jeg vil alltid sende kopier av link på mail og i showbie. Så dere vil bli godt oppdaterte 🙂

Jeg har begynt med to enkle oppgaver som kan gjøres enten i påsken eller til uke 17. Når oppgavene er gjort kan de sendes på Showbie eller på mail. Gleder meg til å se alt det fine som kommer inn.