Dansende vakre melodilinjer i Ballade

John Golland (født 14. september 1942 og døde 14. april 1993. Han var en engelsk komponist og korpsdirigent. Golland studerte og spesialiserte seg i komposisjon ved De La Salle College og Royal Manchester College of Music. Han er mest kjent for sine komposisjoner for brassband og brassinstrumenter.

Ballade er først og fremst et sjangernavn for den typen episke viser som i høy- og seinmiddelalderen kom på moten over store deler av Europa. Ordet kommer fra det provençalske ballada, som betyr dansevise, noe som tyder på at balladene opprinnelig har vært danset til. Sjangeren og brorparten av balladematerialet ser ut til å stamme fra middelalderen.

Mot slutten av middelalderen ble trubadurenes og trouvèrenes dansevise, balladen, i Frankrike en av de viktigste former i kunstmusikken. I romantisk musikk på 1800-tallet betegner ballade oftest en vokalkomposisjon med episk innhold – strofisk eller gjennomkomponert – med klaverakkompagnement, for eksempel hos Loewe og Schubert.

Ballade av John Golland er opprinnelig skrevet for solo kornet og piano/brassband. Stykket er skrevet til Anne og Aland, noe mer info angående det har jeg ikke funnet ut.

Første gang jeg spilte igjennom sangen ble jeg helt betatt av de urtolige vakre musikalske frasene i melodien. Melodilinjene er dansende, lekne og så vakre.

Takk John Golland.

Ballade John Golland

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.