Dirigent

Dirigent

Litt om det å være dirigent. For tiden er det å være freelance dirigent stor del av min arbeidsuke.
Jeg er innom mange forskjellige korps og det er spennende. Dirigerer alt fra aspirantkorps og opp til voksenkorps. Variasjonen er gøy

En dirigent leder et orkester eller et kor. Dirigenten kombinerer musikalitet og lederegenskaper i sitt arbeid med kor, korps eller orkester. En dirigent må ha bred musikalsk erfaring, evne og vilje til å formidle musikken på en god måte.

  • har det kunstneriske ansvaret under innstuderingen og framføringen av et musikalsk verk
  • må kunne spille ett eller flere instrumenter på høyt nivå og ha et godt gehør
  • må ha god kunnskap om repertoar innen enten kor-, korps- eller orkesterlitteraturen

Dirigenten har ansvaret for å formidle musikkens budskap til publikum. Det kreves derfor stor musikkforståelse og evne til innlevelse.
En dirigent må regne med mye kveldsjobbing.

Jeg har en stor glød for dirigent yrket. Noe av det beste ved denne jobben er å skape og forme musikken sammen med musikantene. Det skaper enorm energi og glede når vi lykkes. Jeg er kreativ og oppfinnsom. Jeg kan gjøre uorginale ting som f.eks «komme inn på rulleski i Tingeling kostyme» på konsert. Det er viktig at alle opplever mestringsfølelse, men det kommer ikke gratis. Når man spiller et instrument kreves det hjemmeøving. Da blir spillingen mer gøy og målene nås lettere og raskere.

Utdrag fra Afrika konserten med Hosle skolekorps

Hosle skolekorps 1. plass i Akershusmesterkapet i 2012

Det var stort da Hosle skolekorps vant i Akershusmesterskapet i 2012.

Jeg spilte selv i et skolekorps som vant Norgesmesterskapet 3 år på rad. Det var en enorm motivasjonsfaktor.