En stor musiker har gått bort…
På lørdag morning fikk jeg er trist telefon om Aline Nistad`s bortgang. Aline var solotrombonist i Oslofilharmonien i 37 år, en stor musikere og pedagog. Et raust menneske. Etter min studietid på konservatoriet i Tromsø tok du meg inn i varmen på masterclass og i ensembler o.l. sammen med dine elever ved konservatoriet/NMH, enda jeg da gikk hos deg privat. Du har vært en stor inspirasjon og jeg har lært masse av deg.

Du vil bli dypt savnet.
Hvil i fred.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.