Det er spennende å undervise ved musikklinjen. Jeg underviser hovedinstrumentet euphonium ved St. Hallvard videregående skole. I dag innebar jobben å være sensor på hovedinstrument eksamen, euphonium ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Det var spennende å komme hit å oppleve en nye skole, se hvordan nivået er her forhold til mine elever. Gøy dag på jobben.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.